Nästa möte för Nenningsunds styrelse hålls 2 maj i Flottans mäns lokaler i Norrtälje kl 18.30.