Den 31 mars höll föreningen årsmöte i Rådmansö kyrkas församlingshem. Hela protokollet finns nu ute här på hemsidan under fliken protokoll. Där kan ni bland annat läsa om senaste tankarna kring själva genomförandet av sundet. Där hittar ni också senaste styrelseprotokollet. Det från februari saknas dock ännu, har blivit lite försenat.