Vid nästa möte gör styrelsen ett studiebesök för att titta på muddringen vid Hamnholmen. Samling vid infarten till Räfsnäs såg 18.30 den 28 maj. Nu finns rapport från senaste mötet under fliken protokoll.