9 april har föreningen styrelsemöte. Förra mötet hölls i samband med årsmötet 17 mars. Vi beklagar att protokollet ännu inte kommit ut här på hemsidan. Men återkommer med det och mer information om ansökan till Mark- och miljödomstolen så snart som möjlig.

Ytterligare ett styrelsemöte är inbokat till den 7 maj.