Juni månads styrelsemöte hålls tisdagen den 4 juni.