Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet under fliken protokoll.Där framgår det att  inlämnandet av ansökan till Mark- och miljödomstolen nu är i sin absoluta slutfas.