17 januari träffade delar av styrelsen två miljökonsulter som kom med inspel till vårt projekt. Mötet följdes av ett styrelsemöte – läs om båda i protokollet:

http://nenningesund.sandbox.15kstudios.com/2011/01/Styrelseprotokoll-januari1.pdf