På senaste styrelsemötet redogjordes för ett möte med Norrtälje kommun som delar av styrelsen haft. Det var ett konstruktivt möte som ni kan läsa mer om i protokollet. http://nenningesund.sandbox.15kstudios.com/2011/01/Styrelseprotokoll-februari2.pdf. Mer info om detta kommer.