På årets sista möte beslutades bl a att anordna ett möte med två konsulter som har stor erfarenhet av ansökningar till Miljödomstolen. Läs hela protokollet här:

http://nenningesund.sandbox.15kstudios.com/2011/01/Styrelseprotokoll-nov_dec.pdf

Första mötet 2017 hålls den 17 januari kl 18.30 i FOS-huset.