Rösta eller lämna synpunkter till årsmötet

Den 19 september har föreningen årsmöte i Gräddö missionskyrka. Om du är medlem och inte kan eller vill delta i rådande corona-läge så kan du mejla oss synpunkter – exempelvis vad gäller styrelseförslaget eller den föreslagna nya stadgan här nedan.

Vi kommer att möblera glest och uppmana till social distans på mötet – men är medvetna om att många av våra medlemmar kanske ändå undviker att komma. Vi har ändå beslutat att ha mötet för att få en ny styrelse på plats och kunna gå vidare i vårt arbete. Vi välkomnar alla medlemmar och andra intresserade till missionskyrkan kl 11.00, den 19 september.

Som medlem kan du inför mötet mejla oss på info@nenningesund.se om du vill avlägga en röst om valberedningens förslag till styrelse eller förslaget om ny stadga här nedan. Eller om du har andra förslag om vårt arbete framåt. Var noga med att ange ditt namn och kontaktuppgifter, så att vi kan dubbelkolla ditt medlemskap och rätten att rösta. Självklart kan även icke-medlemmar lämna input och idéer.

Ny stadga

Enligt föreningens nuvarande stadgar ska årsmötet utlysas genom att en kallelse publiceras i Norrtelje Tidning, minst fyra veckor före mötet. Styrelsens förslag är att kravet om att publicera i NT tas bort. Istället ska det räcka med att vi annonserar detta på föreningens hemsida. Detta behöver inte innebära att vi inte väljer att annonsera i NT.  Men stadgarna har några år på nacken och vår hemsida och den digitala närvaron var över huvudtaget inte så etablerad då. Dessutom är många av våra medlemmar fritidsboende i området, vilket innebär att de inte har tidningen. Vi kommer fortsatt att även jobba med anslag och sociala medier i vår kommunikation.

Ny styrelse

Här nedan listar vi valberedningens förslag till styrelse för Föreningen Nenningesund 2020. Samtliga föreslagna har tillfrågats och accepterat. Vi har hela tre nya personer att välkomna om detta går igenom. Denna nya energi ser vi som jobbat i styrelsen ett tag mycket fram emot.

Ordförande, kvarstående ett år:
Ann Axelsson, Nenninge

Styrelseledamöter, kvarstående ett år:
Bjarne Bjurström, Hattsundet
Mats Öhlin, Nenninge
Staffan Persson, Nenninge

Styrelsedamöter, förslag på två år:
Christina Söderman, Nenninge, omval
Johan Bergendorff, Nenninge, nyval
Gunnar Berg, Håtö, nyval

Styrelsesuppleanter, förslag på ett år:
Birger Winbladh, Hattsundet, nyval (tidigare ledamot)
Tor Sjölinder, Västanvik, omval
Anders Börjegård, Räfsnäs, omval
Mikael Morén, Björknäs, omval

Revisorer, förslag på ett år:
Göran Nygren, Nenninge, omval
Calle Eriksson, Nenninge, revisorssuppleant, omval

Valberedningen rekommenderar dessutom följande:

Valberedning, förslag på ett år:
Gunnar Fagerberg, Nenninge, sammankallande, omval
Christoffer Johansson, Nenninge, nyval
Yvonne Jansson, Västanvik, omval