Årsmöte 19 september

Styrelsen har beslutat att trots allt ha ett fysiskt årsmöte lördagen den 19 september. Du som inte kan eller vill delta kan bidra med synpunkter via vår mejl.

Denna gång har vi årsmötet i Gräddö missionskyrka. Vi startar kl 11.00 och kommer att se till att vi är max 50 personer i lokalen som vi möblera glest. Vi har sedan tidigare lagt ut vår verksamhetsberättelse här på hemsidan tillsammans med den ekonomiska redovisningen och vår budget. Om du vill gå igenom dokumenten så hittar du dem här:

Har du synpunkter eller förslag så mejla dem till: info@nenningesund.se. Var noga med att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan verifiera att du är medlem i föreningen. Så fort valberedningen är klar med förslaget till ny styrelse kommer vi att lägga ut även det här på hemsida.

Vi hoppas att så många medlemmar och andra intresserade som möjligt ska komma  – vi har en tydlig plan för arbetet under hösten.