En ny styrelse är på plats efter årsmötet

I lördags, den 19 september, höll föreningen årsmöte i Gräddö missionskyrka. Nu har vi en ny styrelse på plats och är redo att få lite klara besked på plats under hösten.

Det var inte ett lätt beslut att fatta att genomföra ett fysiskt årsmöte i dessa Coronatider. Men behovet att få en ny styrelse på plats och kunna göra bokslut över 2019 fick oss att ändå genomföra detta.

Så vi tackar alla er som kom – ett femtontal utöver styrelsen – och är medvetna om att många av våra medlemmar nu kanske har lämnat Roslagen för säsongen.

Verksamhetsberättelsen för 2019 har legat ute här på hemsidan sedan ett bra tag läs den här. Valberedningens förslag till ny styrelse som mötet biföll, har också funnits att tillgå för att lämna synpunkter på. Vi välkomnar två nya ledamöter som kommer att ge styrelsearbetet ny kraft.

På mötet redogjorde vi för tre områden som stått i fokus för arbetet den senaste tiden och som vi fortsatt kommer att lägga mest kraft på:
• Passagen under Rådmansövägen
• Norrtälje kommun
• Miljön
Kommande torsdag, den 24 september, har vi också ett inbokat möte med kontaktpersoner på Norrtälje kommun för att diskutera hur vi kan komma framåt tillsammans.

Utöver detta undersöker vi för tillfället en ny, spännande teknik för sugmuddring. Vi har även precis fått en ny uträkning som tyder på att utbytet av vatten mellan de två vikarna som sundet kommer att binda samman, blir större än vi hittills trott. Exakt vilka slutsatser vi kan dra av detta återkommer vi med så snart som möjligt.

Följ vårt arbete här på hemsidan – vi uppdaterar regelbundet med nyheter och planer.