Kommunen är vår viktigaste fråga

Under hösten har styrelsen fokuserat på att få till en förnyad dialog med Norrtälje kommun. Vi har också fått nya besked om hur vattnet mellan vikarna skulle strömma med ett öppet sund. Nu tar vi nya tag för att få avgörande besked under våren 2021.

Som alla ni som följer vårt arbete nog förstått, så har vi i styrelsen kommit till en klar insikt: utan stöd och engagemang från Norrtälje kommun kommer vi inte att kunna lämna in en ansökan hos Mark- och miljödomstolen som kan ge ett positivt resultat. Främst handlar detta om att föreningen i sej inte är en tillräckligt stark huvudman. Här är vår idé att bilda någon form av sammanslutning där föreningen, styrelsen och lokala intressen kan stå för ansökan, ansvara för genomförandet och framtida förvaltning. I styrelsen har vi nu tagit fram en mängd underlag som vi menar visar att detta är möjligt. Vi håller också på att kartlägga olika finansieringsmöjligheter. Under hösten har vi nu haft ett antal möten med politiker i Norrtälje kommun och vårt mål är att vi under våren ska få besked  av kommunen hur den ställer sej till att stötta projektet.

Positiva möten

Dessa möten har i sej varit positiva. De vi pratat med har stor förståelse för att vi kommit till ett vägskäl där vi behöver besked. Och intresset för projektet är stort – inte minst för de positiva konsekvenser det kommer att ha för de närmaste havsvikarna, som räddas från en säker död. Men det finns även många andra effekter av ett öppet sund som stämmer bra överens med kommunens målsättningar.

Till vår fortsatta diskussion med kommunen är det också avgörande att visa på vilket stöd projektet har. Därför har vi nu en namninsamling som vi väldigt gärna vill att alla som vill ha ett öppet sund skriver under här. Skriv under och hjälp oss att sprida denna länk!

Vi har under hösten också beställt och fått en kompletterande utredning om hur vattnet kommer att strömma mellan vikarna med ett öppet sund. Det visar sej att omsättningen blir betydligt större än vi hittills trott. Detta innebär att ett sund kan säkra framtiden för Öjaren (den östra delen av sundet som ska muddras helt och hållet) och Höggarnsfjärden (viken i väster).