Stort intresse på Rådmansödagen

I en kasse i källaren hittade vår styrelseledamot Christina några pressklipp om Nenningesund från 1971, som hennes pappa sparat.

Sommaren -71 tog en herr Anders Josephson  kontakt med Norrtälje Tidning för att presentera idén att öppna sundet. Det verkar har varit lite sommartorka på redaktionen som själva tog sig tid att kontakta politiker och myndigheter  för att förhöra sig om deras intresse.

Redan då oroade man sig också för den dåliga vattengenomströmningen som hade försämrat  fisket i Åkeröfjärden. Nu vet vi att den fått vida konsekvenser för Öjaren där sundet ska mynna ut på den östra sidan – denna havsvik är ju mer eller mindre död i dag. Något vi vill åtgärda genom att muddra hela viken.

Gamla pressklipp är ju roliga på många vis – inte minst språkligt. Chefen på Naturvårdsverket tituleras exempelvis byrådirektör.

Klicka på länkarna nedan för att läsa artiklarna.

pressklipp1 pdf

 

pressklipp 2 pdf