Möte med kommundirektören

I början av februari träffade två styrelseledamöter Norrtälje kommuns tf kommundirektör Charlotta Tillbom.

Syftet med mötet var att i första hand berätta om vårt projekt och stämma av vilka kontaktpersoner vi har på kommunen och att vi kan få hjälp av dessa. Charlotta kände till Nenningesund lite vagt och var överlag positiv till vårt initiativ. Inte minst lyfte hon fördelen med en ökad sjösäkerhet när mindre båtar slipper runda Kapellskär för att ta sig till och från Norrtälje.

Att sundet också kan ge fler besökare till Norrtälje och öka tillgängligheten till skärgården var också intressant. Hon ska nu stämma av med Bino Drummond (kommunstyrelsens ordförande) och med de två tjänstemän vi varit i kontakt med: Erik L’Estrade, ansvarig för infrastruktur, och Torkel Andersson, utvecklingsstrateg och vår formelle kontaktman.

Vårt nästa steg är att få till ett nytt möte med Erik och Torkel för att fortsätta diskussionerna om hur vi tar frågan vidare med Trafikverket. Denna frågan är allra högst upp på agendan eftersom Trafikverekt avgör om vi kan bygga om vägen där sundet ska passera. På senaste styrelsmötet beslutade vi också att beställa en skiss från Sweco över hur denna ombyggnad kan se ut med en trumma under vägen. Att vi kan lösa passagen med en trumma istället för en betongbro är isin tur avgörande för att inte få en för dyr och komplex lösning.
Läs hela protokollet från styrelsmötet här: Styrelsprotokoll februari