Föreningen har nyss skickat in en andra ansökan om bidrag till EU-programmet Central Baltic. Programmet syftar till att utveckla Östersjöregionen och kräver partnerskap mellan minst två länder. Föreningen Nenningesund söker anslag tillsammans med Ålands landskapsregering, Tallinns stad och Paldiski kommun i Estland. Den gemensamma ansökan handlar om att öka tillgängligheten i respektive skärgårdar. Man vill bland annat öppna sund och ordna så att småbåtar kan lägga till. I Ålands östra skärgård planerar man att öppna Sandösund, mellan Vårdö och Sandö. Tallinns stad har ett småbåtsprojekt på ön Äigna norr om Tallinn och Paldiski kommun vill sanera  och göra Rågöarna utanför Paldiski tillgängliga för allmänheten. En viktig poäng är att det gemensamma projektet ligger inom området för Kung Valdemars historiska segelled i de tre länderna.