Den 19 januari träffas styrelsen i Flottans mäns lokaler i Norrtälje, kl 18.30. Förra styrelsemötet blev ju inställt pga dåligt väder, därför har det varit lite sparsamt med nyheter.

På mötet rapporterades att en ny ansökan om EU-medel har sänts in till programmet Central Baltic. En tidigare ansökan visade sig inte vara komplett men nu väntas nytt besked inom två månader.

Det beslutades också  beslutades att föreningen ska delta i Roslagsmässan som äger rum den 6-7 maj i Sportcentrum i Norrtälje. Nu finns hela protokollet från styrelsemötet ute här på hemsidan under fliken dokument. Nästa styrelsemöte hålls i Flottans mäns lokaler i Norrtälje 28 februari kl 18.30.

Och boka in 26 Mars. Då är det dags för årsmöte, kl 15.00 i Rådmansö kyrkas församlingshem.

.