Pengar frånNorrtälje kommun. Den 18 november mötte några av föreningens styrelsemedlemmar delar av Norrtäljes kommunledning för att sondera kommunens intresse och möjliga engagemang för projektet Nenningesund. Med på mötet var bl a  kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson, 1:e viceordförande i kommunstyrelsen Berit Jansson, och ordförande i Bygg- och miljönämnden Mats Hultin. Kommunen intygade att man stöder projektet – främst för att man ser möjligheten med att förbättra vattenkvaliteten och en ökad tillgänglighet för besöksnäringen. I samband med mötet framkom också att de 250 000 kronor som kommunen beviljat föreningen som en del av ansökan till EU-projektet Central Baltic, står till föreningens förfogan även om EU-ansökan inte går igenom.