En sen påminnelse om vandringen!

Ni har väl inte missat att vi arrangerar årets vandring längs sundet Imorgon, söndagen den 18:e juli. Vi samlas kl 10.00 vid infarten till Nenningevik på vägen mot Södersvik.

Det varma vädret har torkat upp i marken så vi kommer att kunna gå i själv ”fåran” på den östra sidan.  Det är dock lite snårigt och bitvis lite svårforcerat – så ta på bra skor. För inte så länge sedan stod här mycket vatten. På våren är det väldigt tydlig var sundet har gått på båda sidor om Rådmansövägen blir det stora vattenansamlingar. I år sträckte de sig en bra bit in och fanns länge kvar som en påminnelse om att Nenningesund varit ett naturligt vattendrag som de facto gjorde Rådmansö till en ö.

Vi börjar vandringen med att gå västerut mot inloppet från Höggarnsfjärden och längs promenaden gör vi ett antal stopp för att berätta om den långa historien som sträcker sig ändå från  1100-talet när sundet var en del av kung Valdemars segelled till nutid och hur utsikterna för projektet ser ut i dag.

Vi avslutar med fika vid Öjaren på östra sidan – inte minst uppskattat för vår styrelseledamot Christinas kakor!

Varmt välkomna!