1 068 personer stöttar aktivt sundet!

Under våren har vi i styrelsen genomfört en kampanj för att få så många som möjligt som vill ha ett öppet Nenningesund att skriva under vår namninsamling. Skälet är helt enkelt att vi vill visa att vi är många som stöttar idén om att Rådmansö ska bli en ö igen. Och nu har vi nått vårt första delmål  – att få 1 000 underskrifter. I skrivandets stund har hela 1 068 personer aktivt klickat på länken till vår insamling och skrivit på listan. Detta tackar vi så mycket för! Och Vi kommer att lyfta detta i våra kommande diskussioner med kommunen.

Som många av er som följer projektet vet så utreder Norrtälje om de kan vara del i ett huvudmannaskap för projektet men vi har inte hunnit få några besked om hur detta fortlöper nu före sommaren. Vi hoppas att vi kan ha konstruktiva diskussioner efter semestrarna.

Nu på söndag – den 18:e juli arrangerar vi också årets vandring längs sundet  – då berättar vi mer om detta och guidar både längs sträckan där sundet ska gå – och till sundets  långa historia. Vi samlas kl 10 vid infarten till Nenningevik, varmt välkomna!