31 personer vandrade längs sundet

I går, söndagen den 18:e juli, arrangerade föreningen den årliga vandringen längs sundet. Vi var 31 personer som promenerade längs sträckan där Nenningesund en gång har gått – och förhoppningsvis ska gå igen.

Som vanligt var det stort engagemang och många bra frågor och inspel.  I nuläget har vi inte planerat några fler vandringar denna sommar – men om ni är en grupp som gärna vill gå så kontakta oss på info”nenningesund.se.

Nu inväntar vi med spänning hur Norrtälje kommun ställer sig till att vara en del av huvudmannaskapet för projektet och vi hoppas kunna ta upp diskussionerna med dem snarast efter sommaren – de har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda detta – läs mer om det här.

Det är också snart dags för vårt uppskjutna årsmöte som vi håller den 28:e augusti i Rådmansö kyrkas församlingshem. Dit välkomnar vi alla medlemmar och även om vi inte hunnit få svar från kommunen kommer vi att behöva diskutera alternativa vägar framåt för projektet.