Bra diskussioner på årsmötet

Tack till alla som deltog i vårt årsmöte igår, lördagen den 18 juni. Vi redogjorde främst för alla turer och tankar om samarbetet med kommunen och hur vi nu ska se om vi kan hitta partnerskap med företagare i kommunen. De som var mindre bekanta med projektet fick också hela bakgrunden och historien.

Nedan finner ni hela verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen.

I sommar kan ni träffa oss på Rådmansödagen 2 juli och den 16 juli vandrar vi längs sundet – mer information om detta lägger vi ut här på hemsidan.

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse

Resultat- och balansrapport 2021

Vi vill också påminna om att vi har samlat all dokumentation och alla underlag som vi tagit fram för att visa hur projektet ska genomföras – och som också är grunden för en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Allt detta hitta ni här.