Snart dags för årsmöte

Den 18 juni håller vi årets årsmöte i Rådmansö kyrkas församlingshem. Vi välkomnar alla medlemmar och intresserade kl 11.00 – och bjuder som vanligt på fika!

2021 – och första delen av detta år – har vi haft och har avgörande frågor att jobba med och ta ställning till. Som många av er vet fick vi nej från kommunen på vår fråga om de kunde vara en del av ett huvudmannaskap. Som vi också varit tydliga med ser vi att det är helt avgörande att ha kommunen med för att få tillstånd av Mark- och miljödomstolen att öppna sundet. I styrelsen har vi stora invändningar mot de argument den arbetsgrupp som utrett frågan lyft fram som skäl till att avslå vår hemställan. Därför har vi nu tagit kontakt med samtliga politiska partier i Norrtälje för att se om det går att titta på frågan på ett mer konstruktivt sätt.

Detta innebär att projektet fortsatt är i ett avgörande skede – och att det är viktigt att alla som vill påverka hur vi ska gå vidare kommer på årsmötet.

I vår verksamhetsberättelse kan ni läsa mer om allt detta.

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse

Resultat- och balansrapport 2021