Några av föreningen medlemmar har undersökt hur marken egentligen ser ut där Nenningesund har gått. Det visade sig att det inte fanns berg eller annat i vägen. Läs mer om undersökningarna i senaste protokollet från oktober.