Oktober månads styrelsemöte hålls den 17:e kl 18.30 i Flottans mäns lokaler i Norrtälje.