Nu finns styrelseprotokollet från senaste mötet under fliken protokoll. Om ni undrar varför marsmötet saknas, så ersattes det av årsmötet. det protokollet finns under samma flik.