Föreningen har fått ett underhandsbesked om att vi förmodligen inte får medel från det EU-program vi ansökt om pengar hos, tillsammans med Estland och Åland. Skälet är att man inte ser tillräcklig nytta över gränserna i samarbetet och att Estlands roll varit för stark. Men föreningen har beslutat avvakta med ny ansökan och istället gå vidare med de pengar vi fått av Norrtälje kommun och jobba för en snar prövning i miljödomstolen.  Läs mer om detta i senaste protokollet – under fliken protokoll.