Nu finns protokollet från styrelsemötet i maj att läsa.

Styrelseprotokoll maj