Det har dessvärre rått lite förvirring kring datumet för nästa styrelsemöte. Men det ursprungliga var rätt. Styrelsen ska träffas tisdag 24 maj kl 18.30 i de nya lokalerna.