Nu finns protokollet för aprils styrelsemöte att läsa:

http://nenningesund.sandbox.15kstudios.com/2011/01/Styrelseprotokoll-april1.pdf