På senaste styrelsemötet konstaterades att en ansökan till Mark- och miljödomstolen förmodligen kan lämnas in i september. Läs  mer under fliken protokoll.