På senaste styrelsemötet tog styrelsen beslut om nya former för arbetet framåt. Ambitionen är att bli mer effektiva och tydliga med vad som ska göras och när. Allt för att skynda på processen så mycket som möjligt. Informationen här på hemsidan kommer också att förbättras med regelbundna statusrapporter. Läs hela protokollet här:

http://nenningesund.sandbox.15kstudios.com/2011/01/Styrelseprotokoll-augusti2.pdf