Rekordmånga vandrade längs sundet

45 personer vandrade med föreningen längs Nenningesund i dag, 15 juli. Det var verkligen jätteroligt att så många intresserade dök upp, trots strålande väder och konkurrens från många evenemang.

Ännu mer positivt är att så många är villiga att sprida information om vårt projekt i sina föreningar och kretsar. Som vi påpekat är det viktigt att vi kan visa att vi har ett starkt stöd, både i kontakterna med Norrtälje kommun och i vår ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Syftet med dessa vandringar är att sprida kunskap om projektet – varför vi vill öppna sundet och hur det kan komma att bli. Vanligaste frågorna från deltagarna handlar om hur stora båtar som ska kunna gå i sundet, hur tidsplanen ser ut och hur stödet för projektet ser ut.

Här är svaren:

• Storleken på båtarna kommer att avgöras av trumman under Rådmansövägen. Vi pratar om styrpulpetbåtar och mindre båtar. Vid respektive inlopp ska det också finnas en bro som indikerar trummans storlek.

• Närmast framför oss ligger en geoteknisk undersökning som vi hoppas kunna genomföra i höst. Ambitionen är sedan att lämna in en ansökan om att få tillstånd att öppna sundet i februari nästa år. En process i Mark-och miljödomstolen är en långvarig historia och tar förmodligen minst ett och ett halvt år. Här kan ni läsa mer: Här står vi i dag.

• Vi upplever att vi har ett starkt stöd i opinionen och att den svängt till vår fördelen de senaste åren, i takt med att vi kommit vidare i projektet och informerat mer om det.

Vi får också alltid denna fråga: tror ni verkligen att detta blir av? Och vi svarar alltid samma sak på den: vi är ju här. Självklart är vi i styrelsen övertygade om att detta är ett realistiskt projekt, annars skulle vi inte jobba med det. Vi tycker också att vi har ett bra flyt i arbetet nu, med bra processer och en bra kontakt med Norrtälje kommun.

Tack till alla som vandrade med oss – och till alla i styrelsen som var med – särskild Christina som bakat! Här nedan står hon med vår fina nya flagga.