En rapport från decembermötet finns nu under protokoll. Där kan man bland annat läsa om hur föreningen nu lägger sista hand vid kompletteringarna till ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Nästa möte hålls 28 januari.