Norrtälje kommun på besök

Fem personer från Norrtälje kommun har varit ute och vandrat längs sundet, efter promenaden hade vi en konstruktiv diskussion om hur vi ska gå vidare i projektet.

Att gå den ca 1 timmes långa promenaden i området kring sundet ger en bra bid av vad vi i föreningen vill uppnå. Därför bjöd styrelsen, tillsammans med vår kontaktman på kommunen – Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadsdirektör – in ett antal personer från kommunen. Självklart ville vi också diskutera vårt ärende och den ansökan om anslag till en geoteknisk undersökning som vi lämnade in före sommaren. Tobias satte efter vandringen ord på det vi själva tänker:

”Det känns väldigt logiskt med ett sund”.

Med vår ansökan har vi nu tagit ännu viktigt steg för att förverkliga detta ”logiska” sund och för att få till en gedigen ansökan till Mark- och miljödomstolen. Diskussionerna kretsade mycket kring ansökan och på måndag (4:e september) kommer nu tjänstemän och politiker på kommunen att för första gången diskutera den och vårt projekt tillsammans.

Utöver ansökan är huvudmannaskapet för sundet en avgörande fråga. Domstolen anser inte att vår förening kan ta på sig ett huvudmannaskap på egen hand och vi vill ha med kommunen i detta. I ett första steg kommer vi nu få hjälp av en juridisk resurs på kommunen för att se hur vi kan komma vidare i frågan.

Ingrid Landin (mp) var imponerad av vårt arbete:

”Det är fantastiskt med ett sådant här lokalt engagemang”.
Hon tycker också att det är ett spännande projekt, men har som politiker förstås svåra val att göra när det kommer till finansiering.

Föreningens avsikt är också att söka finansiering till projektet även på annat håll. Vi är dock angelägna om att komma igång med den geotekniska undersökningen och vi ser en utmaning i att söka bidrag till en ansökan om ett tillstånd, till skillnad från ett projekt som vi vet är möjligt att förverkliga.

Med på mötet var även Margareta Lundgren (s), Anders Olander (c) samt Erik Klockare, exploateringsingenjör.

Stort tack till alla som deltog, inte minst Christina som stod för fikat!

 

Margareta Lundgren (s) och Anders Olander (c) studerar sjökortet.