Hur det hela började

För 13 år sedan fick en kajakpaddlare Norrtelje Tidning att nappa på idén att göra ett reportage om Nenningesund. Artikeln ledde till att andra som också lekt med tanken att öppna sundet tog kontakt och detta blev startskottet på dagens Föreningen Nenningesund. Paddlaren, Jan Mosander, har sedan dess varit en drivande kraft men på årsmötet i mars lämnade han styrelsen.

Hur ofta hör man inte att de som går i pension har svårt att få tiden att räcka till? Det gäller i högsta grad Jan Mosander. Om man ens kan hävda att han är pensionär. Jobbet som välkänd radioröst på Sveriges Radio har han förvisso lämnat sedan flera år. Men bokprojekt och föreläsningar fyller schemat, vilket också är skälet till att han nu lämnar det aktiva styrelsearbetet i Nenningesund.

Eftersom Jan är en av initiativtagarna till projektet och eftersom föreningen värnar historien bakom sundet, vill vi också ta vara på den nutida berättelsen. Så vi passade på att fråga Jan hur det hela startade, med den där artikeln 2005.

– Jag paddlade kajak i vikarna på båda sidor om det igenväxta sundet sedan några år vilket fick mig att fundera över förbindelsen, berättar Jan som är sommarboende på Lågarö sedan 1972. Så i juli 2005 kontaktade han Norrtelje Tidning.
– De hade förmodligen nyhetstorka, och jag fick dem att komma ut och titta på
ett tänkt inlopp till sundet i Höggarnsfjärden. Jag sammanförde också NT med en av de gamla aktivisterna från 1980-talet.

Arbetet med att öppna sundet har nämligen bedrivits i flera omgångar, i olika konstellationer. Ett av dessa försök var en liten grupp som runt 1986/87 kampanjade på Rådmansö för att öppna sundet. Jan hjälpte dem med några korta intervjuer i den dåtida närradion, men initiativet ledde ingenstans.

Sundet har även funnits på den politiska agendan från och till. Redan i slutet av 1970-talet konstaterade S slagkraftigt i sitt lokala valmanifest: öppnat för att öppna (!) Nenningesund. Men inget konkret hände, förmodligen för att man förlorade det kommande valet.
Onsdagen den 27 juli 2005 fick Nenningesund så en helsida i Norrtelje Tidning (och en del av löpsedeln) och tre personer kontaktade Jan för att föreslå ett konkret nytt försök. Mats Dahlström, som bodde vid Prästfjärden och senare blev ordförande i föreningen, hade tillsammans med en bekant något år tidigare skissat på ett öppnat Nenningesund. Lennart Fröblom och hans kamrater i Flottans Män i Norrtälje hade på sitt håll försökt intressera kommunen för projektet, utan respons. Fröblom hade också för decennier sedan paddlat genom nästa hela Nenningesund. Bo Melin bodde “runt hörnet” från Hattsundet vid Norrtäljeviken. Han var oroad över den försämrade vattenmiljön och hoppades att ett öppnat sund skulle leda till en förbättring.
– Jag insåg att de tidigare försöken med Nenningesund i hög grad hade stupat på bristande information och kommunikation. Men nu, 2005, hade vi internet som kunde hålla ihop alla intressenter, oavsett om de var fast- eller fritidsboende, konstaterar Jan.
Så hösten 2005 samlades ett litet gäng entusiaster i Flottans Mäns dåvarande källarlokal vid Götgatan i Norrtälje. Där beslöt de att starta Föreningen Nenningesund.

Alla dessa försök och att även den nuvarande föreningen hållit på ett bra tag kan berättiga frågan, om hur det egentligen går och varför det tar så lång tid?

Ett svar är att det är en omständlig process och att vi är en förening där alla jobbar på ideell basis på sin fritid.

Men vi har också skruvat upp tempot och som styrelsen var tydlig med på årsmötet så kommer vi förmodligen till ett avgörande detta år. Vi har det senaste kommit betydligt längre än något initiativ tidigare och vi kommer att få viktiga svar på om vi kan genomföra våra ambitioner under hösten. Vi i styrelsen är övertygade om att det ska gå och vi jobbar hårt för att lämna in en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Detta är några viktiga milstolpar som vi jobbar med just nu:

  • Sätta igång en geoteknisk undersökning som vi fått anslag till
  • Komma överens med kommunen om hur vi tillsammans med fler intressenter kan stå för huvudmannaskapet
  • Samråd med berörda privatpersoner och myndigheter