Årsmöte söndagen 16 juni

Boka in söndagen den 16 juni – då har vi årsmöte kl 10.00 i Västanviks klubbhus. Index Residence VD Rickard Haraldsson och projektledare Susanne Wedin kommer att vara på plats för att svara på frågor. Och vi bjuder på fika!

Observera att vi är i en annan lokal än vanligt. Västanviks klubbhus ligger dock nära till hands från E18 på vägen mot Kapellskär. Den exakta adressen är båtsmansvägen 20b.

Som vi informerat om nu ett tag så har föreningens uppdrag förändrats sista året eftersom fastighetsutvecklaren Index Residence har köpt marken där största delen av Nenningesund ska gå. De ska skapa en besöksdestination med hotell där Nenninge gård nu ligger och bygga ett antal villor söder om sundets sträckning. Index är mycket positiva till ett öppet sund och eftersom de nu är markägare är det de som måste driva projektet vidare. I nuläget har de ett första fokus på sitt stora projket som de är i dialog med kommunen om. Rickard och Susanne kan informera om hur det framskrider och hur berätta om hur de ser på sundet. Vi i styrelsen ser Index inträde som den största möjligheten hittills att få till stånd ett sund.

Så kom och lyssna på Index representanter och diskutera med oss hur ni tycker att styrelsen nu ska fortsätta sitt arbete.