På styrelsemötet 26 maj avrapporterades bl a att förslag till avtal om rådighet över mark skickats ut till flera markägare. Avtalen är ett villkor för att föreningen ska kunna driva frågan om att åter öppna sundet i Miljödomstolen. Vi konstaterade också att Miljökonsekvensbeskrivningen snart är komplett och att föreningen ska ordna en vandring längs sundet i semestertider – vi återkommer med datum. Hela protokollet kommer snart ut här på hemsidan under fliken protokoll.