Nu finns både september och oktober månads styrelseprotokoll under fliken protokoll.

Nästa möte äger rum 19 november.