Ändrat datum för nästa möte

Styrelsemötet i juni hålls 21:a. Datumet ändrats på senaste mötet.