Vi vandrade torrskodda

I år var det ovanligt tydligt hur det kan bli att ta sig fram i Nenningesund när vi vandrade längs dess sträckning. Diket på östra sidan var ovanligt torrt och känslan av att vi gick i det som varit vattenfåran blev påtaglig.

Lördagen den 16 juli hade vi vår årliga vandring. En liten intresserad skara anslöt när vi gick mellan de två inloppen och berättade om projektet att öppna porten till Roslagens skärgård. När man går och diskutera projektet blir det också extra tydligt hur fint och bra det skulle bli om sundet öppnades. Och för oss som jobbar med detta är det alltid samma kick att få höra deltagarnas entusiasm och stöd.

Vårt syfte med dessa vandringar är att dels sprida kunskap om projektet och värva lite nya medlemmar och få fler namn till vår namninsamling. Och – inte minst – att arrangera en trevlig vandring som avslutas med fika och diskussioner som ger oss bra inspel.

Vi berättade också om kontakterna vi nu har med politikerna i Norrtäljes kommun och hur vi mejlat samtliga partier och frågat hur de ställer sig till att tillsätta en ny utredning om Nenningesund. idén med detta är att visa deras inställning inför valet i höst. Mest positiva är S, V och L. Här kan ni läsa hur de svarat.

Vi förstår samtidigt att andra frågor är i fokus inför valet och planerar att byta lite fokus till hösten och inleda diskussioner med lokala företagare för att se vilka som kan tänka sig att mer handfast stötta projektet – och kanske vara del i ett huvudmannaskap.

Om ni missade vandringen (vi lyckades tyvärr publicera fel datum i några Facebookgrupper!) ta kontakt så ska vi se om vi kan ordna någon ytterligare. Mejla info@nenningesund.se