Vi rivstartar efter sommaren

Vi ska ta hjälp av juridisk expertis, förbereda för den geotekniska utredningen och ta upp kontakten med kommunen – efter valet. Styrelsen har haft ett första möte efter sommaren där vi strukturerat upp arbetet och börjat göra en uppdaterad och tydligare tidsplan.

Varje år tar även föreningens styrelse semester  – vi har inget möte juli. Men nu är vi i full gång igen – med ny energi. Första mötet för hösten hade vi den 14 augusti och här kan ni läsa protokollet.

En viktig diskussionspunkt på mötet var en ny tidsplan där vi på nytt börjat ställa upp vilka saker vi ska göra i höst – och i vilken ordning, för att vara så effektiva som möjligt. Saker och ting ändrar sej under resans gång och vi lär oss hela tiden nya saker om vad vi behöver göra och hur vi kan gå till väga. Grundfrågorna är dock desamma:
• Skapa en organisation för huvudmannaskapet
• Uppdatera rådighetsavtal
• Genomföra geoteknisk undersökning

En annan viktig insikt vi kommit fram till är att vi behöver juridisk hjälp. Några från styrelsen har haft ett första möte med en juristfirma som är expert på vatten- och markrätt för att i ett första skede reda ut vilka avtal som behövs för att överhuvud taget kunna lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen, men också för att undersöka om de kan hjälpa oss vidare i övrigt i processen framåt.

Det var ett mycket givande möte – och vi insåg hur viktigt det är att kunna dessa frågor i detalj. Det finns en del saker vi inte hade på plats i vår förra ansökan – vilket i sej ju faktiskt är positivt nu. Vi kommer med det här stödet och ett fokuserat arbete kunna lämna in en gedigen och bra ansökan.

Och här är en förnyad fråga till alla ni som stöttar oss i detta – vill ni aktivt hjälpa till? Ett av skälen till att detta tar sin tid är att vi är en ideell förening och att styrelsens medlemmar gör detta vid sidan av. Arbetet skulle helt enkelt gå snabbare om vi var fler. Hör av er till info@nenningesund. se om ni vill bidra.