Vi har en skiss på rörbro

Hur sundet ska passera Rådmansövägen är en avgörande fråga för projektet Nenningesund. För att komma närmare svaret har vi  beställt och nu fått en skiss på en trumma under vägen.

 

Skissen är gjord av Sweco som fått de underlag vi har i form av geoteknisk utredning och MKB. Syftet med att ta fram skissen är främst att undersöka om en trumma, eller så kallad rörbro, är ett rimligt alternativ till en betongbro. Det senare skulle bli en avsevärt dyrare process. Tanken är att ha denna skiss sim underlag för fortsatta  diskussioner med Norrtälje kommun och Trafikverket.

Skissen är självklart ingen slutgiltig ritning för hur väglösningen ska se ut, men ett bra steg för oss att ta diskussionerna vidare. Vi håller nu också  på att ta fram ett mer precist kostandsunderlag för en vägtrumma-konstruktion som denna.

Skiss rörbro