Årets vandring längs den sträckning där Nenningesund ska gå sker fredagen den 11 juli. Vi samlas vid infarten till Nenninge tomtområde ca 1 km efter infarten från E18 kl 10.00. Vi guidas av föreningens ordförande Gunnar Fagerberg som berättar var projektet befinner sig och lite om sundets spännande historia. Vi avslutar med korvgrillning på östra sidan. Tänk på att ha oömma skor – området är lite sankt och snårigt.