Undersökningen är klar

I veckan som gick har teknikkonsultföretaget Bjerking varit på plats i området där Nenningesund ska gå och tagit prover i marken. Det blev en ganska blöt och geggig historia – men allt gick enligt planerna.

Bjerking har fått i uppdrag av föreningen att genomföra en så kallad geoteknisk undersökning och detta har vi – som vi tidigare berättat – fått bidrag till av Leader Stockholmsbygd. Den geotekniska undersökningen syftar främst till att ta reda på hur marken är beskaffad så att vi kan förstå hur sundet ska anläggas för att bli stabilt. Man undersöker också de massor vi ska gräva eller muddra upp för att få information om hur de rinner av och var vi kan placera dem. Bjerking hjälper oss också att göra några miljöundersökningar för att säkerställa att massorna inte innehåller några farliga ämnen.

Det var onekligen en imponerande maskin som landade i Nenninge, inte så jättestor men med en avancerad utrustning. Sammantaget tog de prov på nio olika ställen där sundet ska gå. Arbetet fortlöpte bra och pågick 23-25 oktober. Det utfördes med hjälp av två borriggar. Proverna ska nu undersökas i Bjerkings jord- och berglaboratorium i Uppsala och sedan sammanställas i en rapport som förmodligen blir klar under senare delen av december.

Den geotekniska undersökningen är ett konkret och handfast steg på vägen mot att åter öppna Nenningesund. Utifrån denna kan vi än mer konkret planera för hur projektet ska genomföras.