Ett 15-tal personer slöt upp till årets vandring längs sundet 11 juli. Vanligtvis får vi gå i fuktig mark, men i år var det lågt vattenstånd och därmed torrt. Föreningens ordförande, Gunnar Fagerberg, guidade längs turen och det hela avslutades med kaffe och kaka. Vandringarna är ett bra tillfälle för alla intresserade att göra sig en bild av hur det kan komma att bli med ett öppnat sund.