Stort intresse på mässan

Att många känner till vårt projekt, stod klart när föreningen deltog i Expo Roslagen 3-4 maj.

Nästan alla vi pratade med hade på något sätt hört talas om Nenningesund, många har passerat förbi, läst i tidningen om oss, eller är ännu mer engagerade.

Vårt främsta syfte med att delta var att värva fler medlemmar – det återstår så klart att se resultatet av. Vi delade ut nya broschyrer som bl a tydligt uppmanar alla som sympatiserar med projektet att bli medlemmar.

För oss som deltog var det jätteroligt att prata om sundet, och att återigen se och höra att så många ser fördelarna med att öppna det. Det blir en inspiration för oss som jobbar med det.

Till mässan har vi gjort en stor banderoll – denna kommer ni att se oss använda på alla ställen vi är framöver. Nästa gång blir på Rådmansödagen i Gräddö hamn, den 29:e juni.

Denna banderoll premiärvisade vi på Expo Roslagen.