Skyten är på renovering

Lugn, bara lugn. Vi har inte lagt ner eller kroknat. Däremot har skylten som visar var sundet ska gå bleknat. Den får nu vård av Titti Winbladh, och kommer snart upp igen.

Ni som passerat på Rådmansövägen där skylten brukar stå i diket har säkert lagt märke till att där är lite tomt. Men vår fina skylt, som konstnären Titti Winbladh gjort för ett antal år sedan, behöver med jämna mellanrum fyllas i för att synas bra när man passerar. Titti är en trogen medlem och har tidigare varit med i styrelsen. Hon gör också våra fina skyltar till Rådmansödagen, där hon också har ett eget bord med sin jättefina keramik.

En lustig detalj på temat Nenningesund-skylt: Några av er kanske minns att Trafikverket för något år sedan satte upp en sådan, fast på fel ställe, vid Brevikssund vid E18. På senaste styrelsemötet kom vi på detta igen och ska göra ett förnyat försök att hitta denna skylt. Den är ju inte så fin som Tittis, men den skulle ju synas bättre och liksom komma hem, om vi fick fatt i den.