Nu finns ett protokoll från styrelsemötet som hölls 16 februari.

http://nenningesund.sandbox.15kstudios.com/2011/01/Styrelseprotokoll-februari1.pdf