Den 19 december hölls senaste styrelsemötet. Där rapporterades bland annat att en av styrelseledamötena varit i kontakt med Sweco och fått beskedet att en mer noggrann jordundersökning inte är nödvändig innan föreningen lämnar in ansökan till miljödomstolen. Läs hela protokollet under fliken protokoll.